חנות ספרים

הבטחת אשר בנחל

“אני מבטיח שכל מי שידפיס חלק אחד “אשר בנחל” או ”שו“ת ברסלב” יראה ניסים נגלים שיעשה עימו הקב”ה וכל חולה רחמנא לצלן שיקבל על עצמו להדפיס כרך “אשר בנחל” או ”שו“ת ברסלב” יתרפא"

1. נסחו את ההקדשה שלכם, שתודפס בתוך הספר “אשר בנחל” לפרנסה, לרפואה, להצלחה, לישועה, לזיווג, לעילוי נשמת…

2. ההקדשה שלכם תודפס במאות עותקים!

3. הספרים יופצו לזיכוי הרבים במחיר מסובסד על-ידי צוות המפיצים הקדושים ברחבי הארץ, וכשתזכו לנס משלכם, נשמח שתשתפו אותנו.

ר' חיים קנייבסקי

"זה מאוד יפה וצריכים ללמוד בזה בכל יום"

הרב שלום ארוש

"זו מתנה שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, שכל אחד יראה להשיג את זה"

הרב יצחק יוסף

"פעולה מבורכת ויהיה הדבר לעזר וסיוע לכל יהודי בכל רגע, בבית, בעבודה, בנסיעה וכו'"

מאירים את האור של רבנו בעולם - חלוקת ספרים וקונטרסים למפיצים

תפריט נגישות